1. Všeobecné obchodní podmínky


Společnost Development studio, s.r.o., provozovatel internetové hry, žádá všechny uživatele o povinné přijetí následujících obchodních podmínek.

I. Definice pojmů
 a) Provozovatel
 Provozovatelem je společnost Development Studio, s.r.o., která je výhradním vlastníkem internetové hry supershoot.eu.
 b) Uživatel
 Uživatelem se stává každá osoba, která využije registrační formulář pro registraci do hry a  úspěšně se přihlásí alespoň jednou do hry samotné.
 

II. Obsah služeb
Uživatel k účasti ve hře musí přijmout podmínky pro užívání, které se vztahují na oficiální část hry umístěné pod doménou supershoot.eu.
Provozovatel zabezpečuje bezchybný chod internetové aplikace. Nicméně i přesto může dojít k výpadkům během chodu aplikace. Uživatel nemá nárok žádat o nápravu stavu, který mohl vzniknout výpadkem.

III. Účast ve hře
 a) Hraní, komunikace
 Hra začíná registrací uživatele. Uživatel je povinen si pročíst podmínky užívání a po jejich přijetí je také i používat.
 V herním profilu se uživatel zavazuje používat svůj uvedený registrační e-mail. Provozovatel bude  na komunikaci využívat výhradně tenhle e-mail. Výjimku může tvořit samotná žádost uživatele na oficiálních  e-mail, icq a skype kanálech.
 b) Ukončení hry uživatelem
 Uživatel má právo ukončit svou hru přes akci "opustit tým". V případě, že si nepřebere svůj nový tým, jeho konto
 zaniká do 7 dnů. Jeden uživatel může vlastnit jenom jeden účet. Výjimkou jsou uživatelé, kteří vlastní duální mód.
 c) Ukončení hry provozovatelem
 Provozovatel má právo při porušování všeobecných obchodních podmínek uživateli hru dočasně nebo trvale ukončit.
 Během zastavení platnosti služby má uživatel nárok projevit nesouhlas výhradně oficiálními internetovými kanály
 určenými na support ze strany provozovatele.
 d) Navrácení peněz
 Nárok na vrácení peněz neexistuje ani při dobrovolném ukončení hry uživatelem ani při ukončení hry ze strany provozovatele.
 Výjimku tvoří případ, když provozovatel trvale ukončí hru uživateli i přesto, že dodržel pravidla a podmínky užívání. Tehdy existuje nárok na vrácení nespotřebovaného kreditu.
 e) Doplňkové služby
 Uživatel má právo užívat tyto služby podle ceníku uvedeného provozovatelem. Doplňkové služby je možné získat doplněním herního kreditu platbou poštovní poukázkou, bankovým převodem nebo sms.
 Doba doplnění kreditu je závislá od způsobu uskutečnění platby. Provozovatel neodpovídá za zdržení platby třetí stranou, je však povinen zabezpečit doplnění kreditu do 48 hodin po obdržení platby.
 Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat platby menší jak 100,- Kč. Platby může provozovatel vrátit uživateli snížené o poplatky, které si za zpětné převody účtují třetí strany, které převody zabezpečují.
 Doplňkové služby přímo souvisí s uživatelem, včetně uživatelského účtu. Výjimkou je klubový dres a služby spojené s virtuálními hráči v klubu.
 100,- Kč je ekvivalentem 100 herních bodů - kreditů.
 f) Komunikační kanály
 Provozovatel neodpovídá za obsah komunikačních kanálů mezi uživateli. Má však právo zasáhnout v případě porušení pravidel.

IV. Podmínky užívání
  Uživatel se zavazuje dodržovat následující základní podmínky užívání:
- zakladatel turnaje nesmí žádat za účast v turnaji od ostatních manažerů finance, kredity ani jiné výhody;
- každý uživatel může vlastnit jenom jeden tým, z jednoho počítače je možné vést jenom jeden tým;
- je zakázáno užívat vulgární výrazy v názvech týmů, přihlašovacích jménech a podobně, název týmu musí obsahovat město, v kterém se liga hraje. Název klubu nesmí klub zesměšňovat;
- není povoleno měnit mužstvo častěji než jednou měsíčně;
- uživatel nesmí prodávat-nakupovat hráče z týmu za jiné ceny jako tržní po dohodě s jinými manažery;
- uživatel nesmí poskytovat své přihlašovací údaje jiným osobám;
- není dovoleno pouštět manažerům zápasy v prospěch jiných uživatelů;
- manažer jako vlastník klubu se zavazuje tvořit zisk, který investuje ve prospěch týmu;
- není povoleno oslovovat druhé manažery, znepříjemňovat jim působení nebo jakkoliv je osočovat;
- je zakázáno využívat různorodost OFM za účelem kažení hry;
- není dovoleno užívat jakékoliv vulgarizmy v komunikačních kanálech;
- uživateli, který se přestane starat o klub, bude klub odebrán;
- jakékoliv podezření ze zneužití týmu jiným manažerem, uživatel nahlásí na support@supershoot.eu;
- jakékoliv otázky ohledně OFM zasílá uživatel jenom na support@supershoot.eu;
- výherní dárkové předměty obdrží jenom manažeři s kompletně vyplněným profilem;
- je zakázáno používat projevy podporující rasizmus, agresivitu a sexuální narážky.
 

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení podmínek účet pozastavit, za aktivaci účtu může požadovat sumu 100 kreditů.

V. Ochrana dat
 Provozovatel si vyhrazuje právo ukládat IP adresy uživatelů s časy jeho přístupu pro kontrolu respektování podmínek užívání.

VI. Uživatelské účty
 Všechny účty a dosažené výsledky ve hře jsou virtuální a patří výhradně provozovateli. Uživatel nemá nárok s nimi žádným způsobem obchodovat, snažit se ovlivňovat jiné účty nabídkami na výměnu nebo přímo zpeněžením.

VII. Záruka a škody
 Provozovatel nepřijímá právní nárok za škody způsobené hraním hry. Výjimku tvoří újmy způsobené hrubou nedbalostí provozovatele.
 V souvislosti se zdravím provozovatel upozorňuje, že hraní her s sebou nese zdravotní rizika, které doporučuje konzultovat přímo s odborným lékařem.

VIII. Změny podmínek
  Provozovatel má právo měnit tyhle podmínky užívání v průběhu hry samotné. Při změně musí být dostupné minimálně 14 dnů před vstoupením v platnost.

IX. Ochrana osobních údajů
 Při realizování platby využívá provozovatel služby třetích stran. Všechny získané údaje jsou důvěrné, podléhají utajení a nejsou předávané jiným stranám.

X. Odmítnutí všeobecných podmínek
 Účast ve hře je podmíněná přijetím podmínek užívání. V případě změny podmínek užívání má právo uživatel vyjádřit nesouhlas s podmínkami užívání, před jejich vstupem do platnosti. Vyjádřením nesouhlasu bude hra uživateli ukončena.